Spranco is opgericht in 1978 te Minderhout. Als metaalbouwbedrijf is vanaf het begin gewerkt in een eigen atelier waarin staalconstructies gemaakt werden en gebeurde de montage met eigen ploegen die de constructie op de werf opbouwden en het gebouw verder afwerkten.

In de eerste jaren waren onze projecten vooral afkomstig uit de land- en tuinbouwsector. Met de jaren zijn wij verder gegroeid en hebben ons verruimd naar andere sectoren. Ondertussen werden ook de eerste werkplaatsen in de Minderhoutsestraat te klein en verhuisde Spranco naar de huidige locatie in de Ambachtstraat.
Door onze ligging aan de Belgisch-Nederlandse grens (vlakbij de E19) wordt nu het merendeel van onze projecten gerealiseerd in deze 2 landen.

Vandaag behoren opslagruimtes, sporthallen, garages, autoschadebedrijven, allerlei industriële gebouwen, land- en tuinbouwloodsen en alle mogelijke bouwprojecten waarvan een staalconstructie aan de basis ligt tot het dagelijkse terrein van de 40-tal mensen die bij Spranco werkzaam zijn.

Om de bouwtijd zo kort mogelijk te kunnen houden, wordt er gewerkt volgens het principe dat zoveel mogelijk in de werkplaats op voorhand te fabriceren is, zodat alles op de werf snel gemonteerd kan worden. Met het oog op een verdere optimalisatie van deze atelierwerken en ook om een uitgebreider aanbod van deze activiteiten aan te kunnen bieden op de markt, zijn deze sinds kort ondergebracht in de dochterfirma SPCm bvba (Spranco Plaat- en Constructiewerken). Zie ook www.spcm.be. Hierin worden o.a. Knip- en plooiactiviteiten verder ontwikkeld.
Een verdere presentatie van SPC bvba, alsook van onze zusterfirma Spranco-Matic bvba, zie ook www.spranco-matic.be, vindt u verder onder onze zusterfirma's of op hun eigen website.